Entalpijas siltummainis ar mitruma atguvi

Līdzās siltuma atguvei tiek nodrošināta arī mitruma atguve līdz 80% apmērā

Entalpijas siltummainis, kuru ražojis „Zehnder” grupas uzņēmums „PAUL Wärmerückgewinnung” GmbH, līdzās augstajai siltuma atguves spējai ir spējīgs no nosūktā gaisa atgūt arī būtisku daļu mitruma, nododot to pieplūdes gaisam. Normām atbilstošas gaisa apmaiņas gadījumā Latvijas garā apkures perioda laikā iekštelpu gaiss var bieži vien kļūt pārāk sauss.
„Zehnder” entalpijas siltummainis darbojas ar īpašas „Microban”® membrānas palīdzību bez jebkāda papildu enerģijas patēriņa. Ziemā siltummainī nosūktā gaisa pusē daļējais spiediens ir augstāks (gaiss ir mitrs un silts) nekā pieplūdes gaisa pusē (gaiss ir sauss un auksts), tāpēc ūdens tvaika molekulas pārvietojas no membrānas mitrās puses uz sauso pusi. Pateicoties nanomembrānas struktūrai, ūdens tvaika pārnešanas gaitā netiek pieļauta piesārņojuma vai smaku pārvietošanās starp dažādām gaisa plūsmām.
Apkures periodā mitruma atguve ļauj būtiski pazemināt plākšņveida siltummaiņa sasalšanas robežu (atgriežot būtisku daļu mitruma, izpaliek sasalšanas risks), kas savukārt ietaupa enerģiju uz pretsala aizsardzību.
Tā kā pazeminās nepieciešamība mitrināt telpas, tad pazeminās šim nolūkam nepieciešamais enerģijas patēriņš.
Vasaras periodā, kad telpas tiek, piemēram, papildus atdzesētas, mitruma atguve ietaupa kondicioniera patērēto enerģiju, jo iekštelpu gaiss ir sausāks (āra gaisa mitrums tiek nodots nosūktajam gaisam).