Zehnder PAM

„Zehner Plasterboard” starojuma apsildes un dzesēšanas griestu paneļu sistēma nodrošina dzīvokļa, privātmājas, publiskās vai biroja ēkas apkuri un dzesēšanu ar vienas sistēmas palīdzību lietotājam nemanāmā un energoefektīvā veidā. Starojuma moduļi, kurus veido tērauda sadales paneļi ar vara caurulēm, tiek uzstādīti virs parastiem ģipškartona iekaramajiem griestiem. Pēc uzstādīšanas lietotājam ir redzama tikai parasta, tīra, apstrādāta griestu virsma.
„Zehnder Plasterboard” apsildes gadījumā izmanto zemas pieplūdes temperatūras (analogi grīdas apsildei), bet dzesēšanas gadījumā – augstas temperatūras (minimāli 16*C), tādējādi nodrošinot būtisku enerģijas ietaupījumu, salīdzinot ar parastajiem risinājumiem.
Sistēmas reaģēšanas laiku var mērīt minūtēs, tas savukārt nodrošina to, ka kopā ar labi izplānotu vadības sistēmu tiek panākts maksimāls ietaupījums, novēršot pārmērīgu apsildi vai dzesēšanu, turklāt tiek maksimāli izmantots telpā esošais brīvais siltums.